چین هرگونه معاملات رمز ارز را غیر قانونی اعلام کرد

متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند

بالا