قیمت PS5

۲۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت PS5 Digital Edition

۲۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت Nintendo Switch

۱۰.۱۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت XBOX Series S

۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت XBOX Series X

‍۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

جدیدترین مطالب

پلتفرم‌ها