قیمت PS5

۱۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت PS5 Digital Edition

۱۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت Nintendo Switch

۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت XBOX Series S

۹.۷۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت XBOX Series X

‍۱۶.۷۰۰.۰۰۰ تومان

جدیدترین مطالب

پلتفرم‌ها