قیمت PS5

۲۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت PS5 Digital Edition

۲۰.۹۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت Nintendo Switch

۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت XBOX Series S

۱۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان

قیمت XBOX Series X

۲۰.۷۰۰.۰۰۰ تومان

جدیدترین مطالب

پلتفرم‌ها