فیلم The Batman

فیلم The Batman | هر آنچه که باید از جدیدترین فیلم بتمن بدانید

بتمن عصبانی، گاتهام تاریک، ماجرایی بسیار شخصی

بالا