تمام چیزهایی که لازم است از فیلم The Batman بدانید

بتمن عصبانی، گاتهام تاریک، ماجرایی بسیار شخصی

بالا