آیا اکسیژن موجود در سطح ماه برای حیات انسان کافی است؟

تلاش‌ها برای یافتن روشی کارآمد برای استخراج اکسیژن محبوس در رگولیت ماه ادامه دارد

بالا