لوکی

لوکی کیست و چه جایگاهی در دنیای سینمایی مارول دارد؟

فردی که شیطان را درس می‌دهد!

بالا