شخصیت کریتوس

چرا شخصیت کریتوس از سری God of War بیشتر ابرشرور است تا یک قهرمان؟

خشمی که کنترل نمی‌شود

بالا