راهنمای بازی Valorant | اقتصاد، فروشگاه و معرفی کلی قابلیت‌های ایجنت‌ها

مروری بر سیستم دریافت و خرج پول در بازی و سپس معرفی قابلیت‌های ایجنت‌ها به‌صورت کلی

بالا