راهنمای بازی Valorant | تنظیمات علامت هدف‌گیری و بخش تمرینی

تشریح جزئیات بخش تمرینی بازی و چگونگی شخصی‌سازی نشانه‌گیری یا همان Crosshair

بالا