اولین نگاه به بازی Super Meat Boy Forever

مکعب قرمز تبدیل می‌شود به ....

بالا