مروری گذرا بر کارنامه‌ی سینمایی استنلی کوبریک به مناسبت تولد او

مردی که از زمانه‌اش جلوتر بود

بالا