ماهواره های SpaceX برای تعیین موقعیت مکانی روی زمین استفاده می‌شوند

محققان روش جدیدی برای استفاده از سیستم Starlink یافته‌اند

بالا