از محفل جغدها در بازی Gotham Knights چه می‌دانیم؟ | پیشینه گروهی وحشتناک!

جغد، شکارچی خفاش!

بالا