چرا به جای Dota 2 باید League of Legends بازی کنید؟

چرا کاربران League of Legends این بازی موبا را به دوتا 2 ترجیح می‌دهند؟

بالا