بررسی بازی زولا موبایل | آیا Zula در موبایل هم می‌تواند موفق باشد؟

وقتی پلتفرم موبایل، دست کم گرفته می‌شود

بالا