هایائو میازاکی

هایائو میازاکی | چند حقیقت جالب که از خالق استودیو جیبلی می‌دانیم

از عشق به هواپیما تا ‌بی‌اعتمادی به دنیای مدرن

بالا