مروری بر زندگی ریشی کاپور؛ فرزند محبوب ملت هندوستان

دومین تراژدی بزرگ سینمای هند در کمتر از یک روز

بالا