شایعات پیرامون Resident Evil 8 چه معنایی برای آینده‌ی سری دارند؟

بازگشت کریس ردفیلد، دوربین اول شخص و عرضه‌ برای هر دو نسل کنسول‌ها

بالا