درس‌هایی که فیلم American History X به نژادپرستان می‌دهد

یا چرا باید همین الان فیلم تاریخ مجهول آمریکا را تماشا کنیم؟

بالا