رویداد Xbox Inside فروردین ۹۸

آن‌چه در رویداد Inside Xbox فروردین ۹۹ گذشت

اولین رویداد اینساید ایکس‌باکس در سال ۲۰۲۰ و اولین در شرایط قرنطینه

بالا