نقد فیلم I Care a Lot – من خیلی اهمیت می‌دهم

نه کمدی و نه سیاه

بالا