داستان فیلم A Beautiful Day in the Neighborhood چقدر به واقعیت نزدیک است؟

فرد راجرز در برابر «آقای راجرز»

بالا