بررسی فیلم A Beautiful Day in the Neighborhood – یک روز زیبا در محله

لطیف، مثل یک حریر ابریشمی دست‌باف

بالا