داستان سریال The Wheel of Time

همه‌چیز درباه‌ی داستان سریال The Wheel of Time

چرخ زمان می‌چرخد و عصرها می‌آیند و می‌روند

بالا