ایلان ماسک توضیح داد که چگونه یک میمون را به بازی‌های ویدیویی مشغول کرده است!

قدرت تراشه‌های کنترل ذهن

بالا