بسترهای نرم‌افزاری موردنیاز برای استریم کردن

یک نرم‌افزار استریمینگ چه کاری انجام می‌دهد و تفاوت آن با پلتفرم‌های پخش‌کننده چیست؟

بالا