بررسی فیلم Shirley - شرلی

حدسیات ضد و نقیض در مورد ایده‌های یک نویسنده