Galaxy S21 در برابر iPhone 12؛ کدام یک در فیلمبرداری بهتر است؟

کدام یکی از دو پرچمدار Samsung و Apple دوربین بهتری دارند؟

بالا