رده‌بندی لایو اکشن‌های دیزنی از دید متاکریتیک

تجدید دیدار با خاطرات کودکی

بالا