فیلم Nomadland

نقد فیلم Nomadland – سرزمین کوچ‌نشینان

زندگی یعنی حرکت

بالا