نقد فیلم Nomadland - سرزمین کوچ‌نشینان

زندگی یعنی حرکت

بالا