وقایع GTA 6 در کدام شهر رخ می‌دهد؟ لاس ونتوراس یا وایس سیتی؟

به وقت نوستالژی!

بالا