بررسی فیلم Greyhound - گری‌هاوند

کشتی جنگی بی‌رحم و بی احساس تام هنکس