بررسی فیلم Da 5 Bloods - پنج هم‌خون

ستایش تمام‌قد از سیاه‌پوستان به بهانه‌ی جنگ ویتنام

بالا