اسپایک لی در فیلم Da 5 Bloods به سراغ داستان چهار هم‌رزم جنگ ویتنام رفته که حالا در هو چی مین ویتنام دور هم جمع شده‌اند تا پس از سال‌ها، ماموریتی انجام دهند؛ ماموریتی از این قرار که هم‌رزم دیگرشان را بیابند تا گروه پنج نفره تکمیل شود. همچنین گنجی که در جوانی، در دوران جنگ در ویتنام یافته و در جنگل مخفی کرده‌اند را پیدا کرده و بفروشند.
بالا